Redzes zinātnes doktorantūras skola piedāvā lekcijas par jaunākajām aktualitātēm un pētījumu rezultātātiem redzes zinātnē. Lekcijas notiek Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1) katra mēneša pirmajā otrdienā. Doktorantūras skolā uzstājas lektori no Latvijas un ārzemēm, piedāvājot lekcijas par dažādām ar redzes zinātni saistītām tēmām:
  • tīklenes optiskā attēla kvalitāti ietekmējošie faktori (stimulu fizikālo parametru un neirālās darbības radīto efektu pētījumi);
  • redzes diagnostikas metožu izstrāde (jaunu redzes funkciju novērtēšanas metodes, esošo metožu pilnveidošana);
  • pētījumi klīniskajā optometrijā (specifisko gadījumu risinājumi, skrīninga metodiku izstrāde);
  • redzes fizioloģijas pētījumi (akomodācija, verģences sistēma, acs zīlītes dinamika);
  • skata stabilizācija un pārnese redzes uztveres procesos (detektēšana, atpazīšana, mācīšanās);
  • redzes neirofizioloģija (tīklenes fizioloģiskie procesi, redzes izsauktie potenciāli);
  • fizioloģiskā optika un tās pielietošana (jaunu ierīču izveide);
  • redzes algoritmi, modeļi;
  • redzes uztvere (redzes procesu pielietojums kognitīvajos procesos);
  • krāsu redzes teorētiskie modeļi un pētījumi.
  Redzes zinātnes doktorantūras skolā tiek aicināti pieteikties maģistrantūras un doktorantūras studenti, zinātniskā grāda pretendenti, jaunie zinātnieki, kā arī optometristi, redzes speciālisti un citi interesenti, kuri vēlas papildināt savas zināšanas par aktuālajām tēmām redzes zinātnē, zinātnisko darbu izstrādes pamatprincipiem un pētniecības metožu izvēli.   Pieteikšanās dalībai doktorantūras skolā notiek septembrī. Papildus informācija un pieteikuma anketa atrodama Redzes Zinātnes doktorantūras skolas mājas lapā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklē Redzes zinātnes doktorantūras skolas mājaslapu: http://www.lu.lv/studentiem/studijas/limeni/doktorantura/skolas/redze/