3 dienu kurss: Binokulāro funkciju novērtēšana

1. diena:

Teorija: Sensorās sistēmas traucējumi (diplopija un konfūzija), binokulārās sistēmas adaptācija (supresija un anormālā tīkleņu korespondence). Sensorās sistēmas novērtēšana (supresijas noteikšanas testi un stereotesti).

Praktiskā daļa: Sensorās sistēmas novērtēšana – supresijas novērtēšanas testi (Vorsa tests, Šobera tests, sarkanā stikla tests, Bagolini tests) un stereotesti (TNO tests, Titmus tests, Langes tests, “satikšanās” tests utt.).

 

2. diena:

Teorija: Motoriskās sistēmas traucējumi (verģenču traucējumi, acs kustību muskuļu darbības problēmas, šķielēšana). Motoriskās sistēmas novērtēšanas metodes.

Praktiskā daļa: Galvas pozīcijas novērtēšana, konverģence, acs kustību muskuļu darbības novērtēšana, šķielēšanas leņķa novērtēšana (Hiršberga tests, Krimska tests, aizklāšanas tests, prizmu aizklāšanas tests, Madoksa tests, Grēfes metode), fūzijas rezervju novērtēšana.

 

3. diena:

Teorija: Binokulāro funkciju novērtēšanas iekļaušana pacienta vispārējā stāvokļa novērtēšanas laikā, rezultātu interpretēšana.

Praktiskā daļa: Binokulāro funkciju novērtēšana pacientiem ar binokulārās redzes traucējumiem.