Optometrijas pamati

Ja iepriekš ir iegūts bakalaura grāds dabaszinībās vai ar medicīnu saistītā jomā, piedāvājam apgūt tālākizglītības programmu Optometrijas pamati. Tā satur dažādus kursus no bakalaura studiju programmas optometrijā, kuru apguve ir būtiska, lai uzsāktu studijas optometrijas profesionālā maģistra programmā. Katru nedēļu Latvijas Universitātes e-studiju vidē tiks ievietoti mācību materiāli vienam kursam, pašam jāizstudē un nedēļas beigās jānokārto tests par apgūto tēmu. Pēc visu tālākizglītības programmas kursu apgūšanas ir jānokārto gala eksāmens, kurā tiks iekļauti jautājumi no visiem apgūtajiem kursiem. Sekmīga eksāmena nokārtošana līdz ar uzņemšanas nosacījumu izpildīšanu dod iespēju pieteikties studijām profesionālajā maģistra programmā optometrijā Latvijas Universitātē. Ja iepriekšējā izglītība iegūta ārpus Latvijas, iegūtās izglītības dokumenti jāatzīst AIC (Akadēmiskās informācijas centram).

Kursa ilgums ir 16 nedēļas un cena 1000,00 EUR (826,45 EUR studentiem) no personas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums.